Proves setembre

D’acord amb les instruccions donades pel Departament d’Ensenyament per al curs 2015-16, us comuniquem que les proves extraordinàries d’enguany es realitzaran la primera setmana del mes de setembre.

 

Per a la promoció de curs cal haver superat totes les matèries, o bé no superar, com a màxim dues matèries, sempre que no siguin simultàniament dues de les següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques.

 

Per tal d’assolir la matèria caldrà lliurar totes les activitats demanades pel professorat el mateix dia de l’examen i realitzar la prova extraordinària corresponent. La feina lliurada té un pes del 50% de la nota i la prova extraordinària l’altre 50%, però caldrà obtenir un 4, com a mínim, d’ambdues parts per poder optar a la mitjana.

 

DIJOUS 1 DE SETEMBRE:

09:00h Llengua i Literatura Catalana

10.00h Ciències Socials

11.00h Física i Química

12:00h Llengua Anglesa

13:00h Tecnologia

 

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE:

09:00h Matemàtiques

10:00h Llengua i Literatura Castellana

11:00h Ciències de la Naturalesa / Biologia i Geologia

12:00h E. Visual i Plàstica

13:00h Educació Física

 

Els informes d’aquesta convocatòria extraordinària de setembre es lliuraran el dimarts 6 de setembre, de 10 a 14h.

Salutacions,

L’Equip Directiu