Equipaments

L’entorn en què està ubicada l’Escola afavoreix el desenvolupament del Projecte Educatiu en tots els seus aspectes.

Pel que fa a les zones exteriors, comptem amb dues zones d’esbarjo ben diferenciades per les activitats que s’hi realitzen.

La primera zona d’esbarjo , és el pati, emprada principalment pels més menuts, en la qual hi ha, un circuit per a l’educació física, un sorral i arbres fruiters. L’altra, és una pista poliesportiva amb gradera, porxada per un dels extrems. A l’altre extrem tornem a tenir-hi sorra on hi ha una atraient estructura de fusta i metall. Disposem d’una zona d’hort, en la qual es realitzen les activitats d’horticultura, desenvolupades per tots els cursos des de P3 fins a 4t ESO.

 

363

 

Així doncs, els espais exteriors són amplis i oberts, aquests com la resta de l’edifici són mancats de barreres arquitectòniques i preparats per acollir alumnes amb discapacitats.

Per la proximitat de l’Escola amb el Poliesportiu i la Piscina Municipal, aquest, l’emprem per a dur-hi a terme activitats d’educació física, (a l’ESO), i la psicomotricitat d’aigua, (a l’Educació Infantil i a Primària).

Pel que fa a l’edifici, aquest està disposat de tal manera que es diferencien dues zones. A l’edifici principal hi ha les aules. A l’Educació Infantil i a la Primària i ESO hi ha una aula per a cada grup en la qual es desenvolupen cadascuna de les àrees o activitats fixes.

A més de les aules específiques, comptem amb espais d’ús comunitari per a les tres etapes, com són, l’aula de música, el taller de plàstica, l’aula d’informàtica, el taller de tecnologia i el laboratori.

El fet de disposar els alumnes en un espai que els és propi, els hi és un bon aprenentatge pel que fa al respecte per les instal·lacions i el material. A la secundària a més aquest aprenentatge és on arriba a la seva màxima expressió a l’haver de compartir els espais amb tota l’etapa.

Annexat a l’edifici principal hi ha un gimnàs de 200 m quadrats i que, a l’ensems, s’utilitza com a sala per a realitzar-hi actes públics en què hi participa tota l’Escola, (reunions, festes, …), a més disposem de dues sales més.

 

687