Escacs

Els escacs es considerada una activitat molt beneficiosa pels infants entre 6-12  anys perquè fa millorar la capacitat d’abstracció verbal, l’atenció i concentració, l’ organització perceptiva, l’anàlisi, la coordinació visual-motora, el planejament, la confiança, la seguretat, la millora en els estudis escolars (sobretot en les matemàtiques), la sociabilitat i el càlcul. En resum és un disciplina considerada essencial per al desenvolupament educatiu.

 

 

 

 

 

  • Destinataris:   Alumnes de 1r a 6è de Primària de l’Escola Bergantí.
  • Empresa:   Dinàmic
  • Horari:   Dilluns de 13:50 a 14:50.
  • Lloc:   Escola Bergantí.
  • Inici:   Setembre.
  • Quota:   165€ anuals.