Dates recuperació setembre

D’acord amb les instruccions donades pel Departament d’Ensenyament per al curs 2016-17, us comuniquem que les proves extraordinàries d’enguany es realitzaran els dos primers dies del mes de setembre.

Per a la promoció de curs cal haver superat totes les matèries, o bé no superar, com a màxim dues matèries, sempre que no siguin simultàniament dues de les següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques.

Per tal d’assolir la matèria caldrà lliurar totes les activitats demanades pel professorat el mateix dia de l’examen i realitzar la prova extraordinària corresponent. La feina lliurada té un pes del 50% de la nota i la prova extraordinària l’altre 50%, però caldrà obtenir un 4, com a mínim, d’ambdues parts per poder optar a la mitjana.

DIVENDRES 1 DE SETEMBRE:

  • 09:00h Llengua Catalana i Literatura
  • 00h Ciències Socials
  • 00h Física i Química (3r i 4t d’ESO) i Música
  • 12:00h Llengua Anglesa
  • 13:00h Tecnologia i TIC

DILLUNS  4 DE SETEMBRE:

  • 09:00h Matemàtiques
  • 10:00h Llengua Castellana i Literatura
  • 11:00h Ciències de la Naturalesa (1r i 2n d’ESO) / Biologia i Geologia (3r i 4t d’ESO); Ciències Aplicades (4t d’ESO), Economia i Emprenedoria (4t d’ESO)
  • 12:00h E. Visual i Plàstica
  • 13:00h Cultura i valors ètics

Els informes d’aquesta convocatòria extraordinària de setembre es lliuraran el dimecres 6 de setembre.