Preinscripció 2020

.
Preiscripció ajornada fins a nou avís del Departament d’Educació.

.

DOCUMENTACIÓ i DATES PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA 2020-2021

PREINSCRIPCIÓ

Preinscripció Infantil, Primària i ESO del 23 de març a 1 d’abril.

Horari  preinscripció de 9h a 16h a la Secretaria de l’Escola. En cas de no anar bé aquest horari cal trucar i concertar hora.

Cal presentar l’original i fotocòpia de:

  • Llibre de família o resolució del Departament de Benestar Social i Família en el cas d’acolliment.
  • DNI del Sol·licitant.
  • DNI de l’alumne/a (si és major de 14 anys és obligatori).
  • TSI (targeta sanitària)

En el cas de no tenir el domicili actual en el DNI del sol·licitant, cal que presenti   el certificat d’empadronament i un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Comunicat Departament d’Ensenyament

MATRÍCULA

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 16 al 22 de juny de 2020
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO: del 29 de juny al 3 de juliol de 2020.