Política de privacitat

Fundació Privada Pedagògica Bergantí és l’entitat titular de la present pàgina web o del website al qual vostè ha accedit.

L’accés al portal o a qualsevol de les websites de Fundació Privada Pedagògica Bergantí i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal (d’ara endavant “Avís Legal i política de Privadesa “). Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que, si s’escau es puguin oferir des d’aquest portal.

Validesa de la informació i continguts

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Fundació Privada Pedagògica Bergantí es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del lloc web des d’aquesta data.

Els continguts del lloc web, especialment les referències informatives i publicitàries, si s’escau, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d’oferta vinculant. Fundació Privada Pedagògica Bergantí es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

Fundació Privada Pedagògica Bergantí podrà incloure en qualsevol dels seus websites continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i d’altres informacions. En cap d’aquests casos Fundació Privada Pedagògica Bergantí serà responsable de les pàgines i continguts de tercers, així com del funcionament i disponibilitat dels mateixos.

Política de privacitat i protecció de dades

Fundació Privada Pedagògica Bergantí compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Fundació Privada Pedagògica Bergantí ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s’empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la identitat i les dades del responsable del tractament de dades i del delegat de protecció de dades, dels fins i de la base jurídica del tractament, dels destinataris de les dades, si és el cas, de les transferències internacionals de dades, si escau, dels terminis de conservació de les dades i de la facultat de l’usuari d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, del dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control i de l’existència de decisions automatitzades, si escau. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Responsabilitats

Fundació Privada Pedagògica Bergantí no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les seves pàgines web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Fundació Privada Pedagògica Bergantí no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de pàgines web de Fundació Privada Pedagògica Bergantí mitjançant enllaços o hipervincles, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços o hipervincles al seu lloc web o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de Fundació Privada Pedagògica Bergantí, excepte autorització expressa d’aquesta última.

Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.